Newsletter ČHS

Newsletter ČHS je dalším elektronickým kanálem, kterým ČHS informuje své členy o organizačních i odborných novinkách a sjezdech.

Newsletter ČHS

Zveřejnění Newsletteru ČHS 02/2022

 • Slovo úvodem
 • 22. pražské hematologické dny. Hematologie 2022-Post­‑ASH. Návrat (téměř) k normálu
 • Cena České hematologické společnosti za nejlepší původní vědeckou práci v oboru hematologie v roce 2021
 • Plenární zasedání ČSCLL
 • Zápis z 1. schůze Aliance pro implementaci IVD­‑R (In Vitro Diagnostic Device Regulation)
 • Aktualizace Červené knihy – Léčebné postupy v hematologii 2022
 • Výroční zasedání...
Celý příspěvek
Newsletter ČHS

Zveřejnění Newsletteru ČHS číslo 03/2021

 • Slovo úvodem
 • 2. český hematologický a transfuziologický sjezd pohledem organizátorů
 • 19. meeting Evropské odborné sítě pro mastocytózu (ECNM) se konal ve dnech 26.–28. 8. 2021 v Brně
 • Schůze výboru České hematologické společnosti ČLS JEP konané on-line dne 14. 10. 2021
 • Model založený na strojovém učení pomůže predikovat výskyt tromboembolických příhod u pacientů...
Celý příspěvek
1 2 3
Přejít nahoru