Výbor a revizní komise ČHS ČLS JEP

Výbor a revizní komise ČHS ČLS JEP

Výbor ČHS ČLS JEP

Předseda

prof. MUDr. Žák Pavel, Ph.D.
Pracoviště: FN HK, IV. Interní hematologická klinika, Sokolská 581, 500 05, Hradec Králové
Telefon: 495 832 686
E-mail: zak@lfhk.cuni.cz, pavel.zak@fnhk.cz

Místopředsedové

prof. MUDr. Mayer Jiří, CSc.
Pracoviště: Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno, Jihlavská 20, 625 00, Brno
Telefon: 532 233 642
E-mail: mayer.jiri@fnbrno.cz

prof. MUDr. Trněný Marek, CSc.
Pracoviště: VFN, I. Interní klinika, U Nemocnice 2, 128 20, Praha 2
Telefon: 224 962 527
E-mail: trneny@cesnet.cz

Vědecký sekretář

prof. MUDr. Starý Jan, DrSc.
Pracoviště: Klinika dětské hematologie a onkologie – FN v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol
Telefon: 22443 6455, 6401
E-mail: jan.stary@fnmotol.cz

Pokladník

Pavlíková Zdeňka
Pracoviště: IV. interní hematologická klinika – laboratoř FN HK, Sokolská 581, 500 05, Hradec Králové
Telefon: 495 832 276
E-mail: zdenka.pavlikova@fnhk.cz

Členové

prof. MUDr. Doubek Michael, Ph.D.
Pracoviště: II. Interní klinika LF MU a FN Brno, Jihlavská 20, 625 00, Brno
Telefon: 532 233 562, 514
E-mail: doubek.michael@fnbrno.cz

prof. MUDr. Papajík Tomáš, CSc.
Pracoviště: Hemato-onkologická klinika – FN Olomouc, I.P.Pavlova 6, 775 20, Olomouc
Telefon: 588 443 200
E-mail: tomas.papajik@fnol.cz

MUDr. Jindra Pavel, Ph.D.
Pracoviště: FN Plzeň, Hematologicko-onkologické oddělení, Alej Svobody 80, 304 60, Plzeň
Telefon: 377 103 727
E-mail: jindra@fnplzen.cz

MUDr. Mikulenková Dana
Pracoviště: ÚHKT, U Nemocnice 1, 128 20, Praha 2
Telefon: 221 977 457, 411
E-mail: dana.mikulenkova@uhkt.cz

Mgr. Malíková Ivana
Pracoviště: VFN, Centrální hematologická laboratoř, U Nemocnice 2, 128 08, Praha 2
Telefon: 224 962 878
E-mail: malikova.ivana@vfn.cz

Mgr. Ing. Kouřilová Petra
Pracoviště: Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno, Jihlavská 20, 625 00, Brno
Telefon: 532 233 645
E-mail: kourilova.petra@fnbrno.cz

Revizní komise

Předseda

doc. MUDr. Žáčková Daniela, Ph.D.
Pracoviště: Interní hematologická a onkologická klinika LFMU a FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Telefon: 532 233 642
E-mail: zackova.daniela@fnbrno.cz

Členové

doc. MUDr. Lysák Daniel, Ph.D.
Pracoviště: Hemato-onkologické oddělení FN Plzeň, Alej Svobody 80, 304 60, Plzeň
Telefon: 377 103 722
E-mail: lysak@fnplzen.cz

prof. MUDr. Kozák Tomáš, Ph.D., MBA
Pracoviště: Hematologická klinika 3.LF UK a FNKV, Šrobárova 50, 100 34, Praha 10
Telefon: 267 162 292
E-mail: tomas.kozak@fnkv.cz

Výbory sekcí ČHS ČLS JEP

Výbory jednotlivých sekcí jsou uvedeny na jejich samostatných stránkách.

Přejít nahoru