Doporučení a stanoviska ČHS ČLS JEP

Červená kniha – Léčebné postupy v hematologii

Soubor doporučení reflektující aktuální stav poznání v oblasti léčebných postupů v hematologii připravovaný renomovanými odborníky.

Doporučení jednotlivých sekcí České hematologické společnosti ČLS JEP

Doporučení Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP jsou dostupná na stánkách sekce.
Aktuální doporučení Sekce pro hemostázu a trombózu ČHS ČLS JEP jsou dostupná mezi důležitými informacemi na webu sekce.

Doporučení České skupiny pro chronickou lymocytární leukémii pro diagnostiku a léčbu chronické lymfocytární leukémie (CLL)

Zpracovala: Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukemii (ČSCLL), sekce ČHS ČLS JEP
Aktualizováno: 29.6.2019

Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy – IX. vydání

Editoři: David Belada, Marek Trněný
Aktualizováno: 21.7.2016

Postupy diagnostiky a léčby leukemií a jejich infekčních komplikací u dospělých pacientů. Doporučení České leukemické skupiny pro život (CELL) 2013

Zpracoval: Česká leukemická skupina pro život (CELL)
Editoři: Michael Doubek a Jiří Mayer

Dědičné trombofilie – doporučení k provádění genetických testů v klinické praxi

Zpracoval: J. Kvasnička

Doporučený postup pro indikaci molekulárně genetických vyšetření v rámci diagnostiky trombofilních stavů v žilním systému

Zpracoval: J. Kvasnička

Doporučení České hematologické společnosti ČLS JEP – „Diagnostika a léčba akutního peripartálního život ohružujícího krvácení“

Zpracovaly: konsensuální stanovisko několika společností
Autor: Miroslav Penka a spolupracovníci

Doporučení České hematologické společnosti ČLS JEP – „Život ohrožující krvácení“

Zpracovaly: konsensuální stanovisko několika společností
Autor: Karel Indrák a spolupracovníci

Stanovisko České hematologické společnosti ČLS JEP k problematice využití autologního štěpu pupečníkové krve

Stanovisko České Hematologické společnosti ČLS JEP k iniciativě transparentní spolupráce

Zpracoval: Výbor ČHS ČLS JEP

Přejít nahoru