Doporučení a stanoviska ČHS ČLS JEP

Červená kniha – Léčebné postupy v hematologii

Editoři: Michael Doubek, Jiří Mayer
Aktualizováno: 30.1.2023


Doporučení jednotlivých sekcí České hematologické společnosti ČLS JEP

  • Doporučení Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP jsou dostupná na stánkách sekce.

Doporučení České skupiny pro chronickou lymocytární leukémii pro diagnostiku a léčbu chronické lymfocytární leukémie (CLL)

Zpracovala: Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukemii (ČSCLL), sekce ČHS ČLS JEP
Aktualizováno: 29.6.2019


Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy – IX. vydání

Editoři: David Belada, Marek Trněný
Aktualizováno: 21.7.2016


Postupy diagnostiky a léčby leukemií a jejich infekčních komplikací u dospělých pacientů. Doporučení České leukemické skupiny pro život (CELL) 2013

Zpracoval: Česká leukemická skupina pro život (CELL)
Editoři: Michael Doubek a Jiří Mayer


Dědičné trombofilie – doporučení k provádění genetických testů v klinické praxi

Zpracoval: J. Kvasnička


Doporučený postup pro indikaci molekulárně genetických vyšetření v rámci diagnostiky trombofilních stavů v žilním systému

Zpracoval: J. Kvasnička


Doporučení České hematologické společnosti ČLS JEP – „Diagnostika a léčba akutního peripartálního život ohružujícího krvácení“

Zpracovaly: konsensuální stanovisko několika společností
Autor: Miroslav Penka a spolupracovníci


Doporučení České hematologické společnosti ČLS JEP – „Život ohrožující krvácení“

Zpracovaly: konsensuální stanovisko několika společností
Autor: Karel Indrák a spolupracovníci


Stanovisko České hematologické společnosti ČLS JEP k problematice využití autologního štěpu pupečníkové krve

Zpracoval:
Editoři:


Stanovisko České Hematologické společnosti ČLS JEP k iniciativě transparentní spolupráce

Zpracoval: Výbor ČHS ČLS JEP