Covid-19

Doporučení EHA k očkování pacientů s hematoonkologickým onemocněním

Dosud neexistují žádná data o výsledcích očkování v této skupině pacientů. Benefit očkování je vyšší než riziko (tzn. maximálně je možná nižší účinnost). Podobně jako po transplantaci krvetvorných buněk se i po léčbě B lymfodeplečními látkami doporučuje odklad očkování o 3-6 měsíců.

Péče o hematologické nemocné v době epidemie COVID-19

Souhrnná práce, jejímž cílem je předat praktické informace kolegům v běžné praxi.

Doporučení European Hematology Association (EHA)

Doporučení European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT)

Verze doporučení aktualizovaná dne 7.4.2020.

Informace American Society for Transplantatiom and Cellular Therapy (ASTCT)

Přejít nahoru