Aktualizace Červené knihy

Ve snaze reagovat na neustálý vývoj hematologické problematiky bylo aktualizováno doporučení ČHS ČLS JEP „Léčebné postupy v hematologii“, tzv. Červená kniha. Tato aktualizace se týká především nových léčiv a léčebných možností pro některé z hematologických onemocnění, kterým se Červená kniha věnuje. Toto vydání Červené knihy je publikováno pouze elektronicky. Tištěná verze knihy vyjde až pří následující aktualizaci.

Read more