Historie

Články o historii a vývoji hematologie v Československu a následně v České republice. A to včetně udílení čestného členství a významných post členům ČHS.

Historie

Čestná členství – aktualizováno

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně: Starý Jan, prof. MUDr. DrSc. – 2019 Krč Ivo prof. MUDr. DrSc. – 2012 Lukášová Marcela MUDr. – 2012 Smetana Karel prof. MUDr. DrSc. – 2010 Hrodek Otto, prof. MUDr. DrSc. – 1998 Čepelák...

Celý příspěvek
Historie

Hematologická společnost, její historie a další společnosti (a spolky) se vztahem k hematologii

(Následující text byl sestaven převážně ze vzpomínek a publikací prof. MUDr. Ladislava Chrobáka, CSc, člena Československé hematologické společnosti od roku 1953, dloholetého člena výboru společnosti (1962 – 1997), jeho zapisovatele, místopředsedy a předsedy České hematologické společnosti ČSL JEP). Československá hematologická...

Celý příspěvek
Historie

Bilaterální a trilaterální zahraniční akce

Omezené možnosti mezinárodní spolupráce v 50. a 60. letech vedly z iniciativy ČsHS k navázání bilaterálních a trilaterálních odborných styků s hematologickými společnostmi Polska, NDR a Maďarska a Rakouská strana podpořila mezinárodní spolupráci se špičkovými hematology ze střední Evropy, bývalé...

Celý příspěvek
1 2
Přejít nahoru