Komerční inzerce

Zveřejnění inzerátu

Komerční inzerce zaměřená na členy České hematologické společnosti ČLS JEP, Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP a ostatní zájemce o tuto problematiku je zprostředkována prostřednictvím inzerce v časopise Transfuze a hematologie dnes, jehož odběrateli jsou všichni členové obou výše zmíněných společností.

Ceny inzerce v časopisu Transfuze a hematologie dnes pro rok 2022

 • 1/1 strany 51 500 Kč
 • 1/2 strany 27 500 Kč
 • 1/3 strany 21 000 Kč
 • 1/4 strany 15 500 Kč
 • strana proti obsahu 62 000 Kč
 • 2. strana obálky 62 000 Kč
 • 3. strana obálky 62 000 Kč
 • 4. strana obálky 72 500 Kč
 • Lékový profil s 1/1 inzercí 72 500 Kč
 • Firemní supplementum od 260 000 Kč

Kontakt na obchodníka

Jan Laitl
mobil: 725 778 001
e-mail: jan.laitl@carecomm.cz

Rozeslání informace členům ČHS prostřednictvím elektronické pošty

V případě zájmu o rozeslání informace členům České hematologické společnosti ČLS JEP prostřednictvím elektronické pošty, je možné využít služby nabízené dle platného ceníku:

 • Informace o výrobcích a službách komerčních subjektů: 15.000,- Kč
 • Informací o odborných seminářích pořádaných komerčními subjekty: 5.000,- Kč

V případě zájmu o rozeslání informace nás kontaktujte prostřednictvím
našeho kontaktního formuláře.

Přejít nahoru