Komerční inzerce

Komerční inzerce zaměřená na členy České hematologické společnosti ČLS JEP, Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP a ostatní zájemce o tuto problematiku je zprostředkována prostřednictvím inzerce v časopise Transfuze a hematologie dnes, jehož odběrateli jsou všichni členové obou výše zmíněných společností.

V případě zájmu o placené rozeslání informace členům České hematologické společnosti ČLS JEP prostřednictvím elektronické pošty, nás kontaktujte prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.