Výroční členské schůze

Zápisy z výročních členských schůzí České hematologické společnosti ČLS JEP, vyhlášení jejích termínů a pozvánky na ně.

Přejít nahoru