Sekce ČHS

Laboratorní sekce

Vedoucí:
MUDr. Dana Mikulenková
ÚHKT
U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2
tel: 221 977 411, 774 500 090
e-mail: dana.mikulenkova@uhkt.czDoc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Transplantační sekce

Vedoucí:
Prof. MUDr. Petr Sedláček, CSc.
FN Motol
Klinika dětské hematologie a onkologie, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
tel.: +420 224 436 552
e-mail: petr.sedlacek@fnmotol.cz

Leukemická sekce

Vedoucí:
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
FN Brno
Interní hematologická a onkologická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno
tel: 495 833 124, 495 832 886
e-mail: mayer.jiri@fnbrno.cz

Sekce pro hemostázu a trombózu

Vedoucí:
Doc. MUDr. Jan Blatný, PhD.
Fakultní nemocnice Brno
Oddělení klinické hematologie, Černopolní 9, 613 00 Brno
tel: 532 234 244
e-mail: jblatny@icloud.comblatny.jan@fnbrno.cz

Sekce zdravotních laborantů

Vedoucí:
Zdenka Pavlíková
FN Hradec Králové
IV. Interní hematologická klinika, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
tel: 495 832 276
e-mail: zdenka.pavlikova@fnhk.cz

Pediatrická sekce (Pracovní skupina pro dětskou hematologii České republiky)

Vedoucí:
prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
FN v Motole,
Klinika dětské hematologie a onkologie, 150 06 Praha 5
tel: 224 436 400, 224 436 401
e-mail: jan.stary@lfmotol.cuni.cz

Myelomová sekce (Česká myelomová skupina)

Vedoucí:
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Fakulní nemocnice Ostrava
Klinika hematoonkologie, 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba
tel: 597 372 091
e-mail: roman.hajek@fno.cz

Lymfomová sekce (Kooperativní lymfomová skupina)

Vedoucí:
prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
VFN
I. interní klinika, U Nemocnice 2, 128 20 Praha 2
tel: 224 962 527
e-mail: trneny@cesnet.cz

Sekce MDS: (Pracovní skupina myelodysplastického syndromu)

Vedoucí:
prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
ÚHKT
U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2
tel: 221 977 290, 221 977 217
e-mail: jaroslav.cermak@uhkt.cz

Sesterská sekce

Vedoucí:
Mgr. Petra Kouřilová
FN Brno
Interní hematologická a onkologická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno
tel: 532 233 645
e-mail: kourilova.petra@fnbrno.cz

CLL sekce (Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukémii)

Vedoucí:
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
FN Brno
Interní hematologická a onkologická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno
tel: 532 232 144, 532 233 562
e-mail: doubek.michael@fnbrno.cz

Sekce myeloproliferativních onemocnění

Vedoucí:
MUDr. Jiří Schwarz, CSc.
ÚHKT
U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2
tel: 221 977 277
e-mail: jiri.schwarz@uhkt.cz

Sekce pro imunitní cytopenie

Vedoucí:
Doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA
FNKV
Interní hematologická klinika, Šrobárová 50, 100 34 Praha 10
tel: 267 162 292 a 267 162 821
e-mail: tomas.kozak@fnkv.cz

Přejít nahoru