Aktuality

11.10.2018

Byl zveřejněn zápis z výroční členské schůze ČHS ČLS JEP ze dne 19.9.2018.

10.10.2018

Byl zveřejněn zápis ze schůze Laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP ze dne 17.9.2018.

9.10.2018

Byl zveřejněn zápis ze schůze výboru ČHS ČLS JEP ze dne 19.9.2018.

4.10.2018

Byl zveřejněn zápis z morfologického semináře a schůzky Pracovní skupiny dětské hematologie ČR ze dne 2.10.2018 v Praze.

Na stánce s informacemi jiných společností byla zveřejněna informace o udělení ceny předsednictva ČLS JEP za vědecké práce za rok 2017 prof. RNDr. Šárce Pospíšilové, Ph.D. a prof. MUDr. Michaelu Doubkovi, Ph.D.
Podrobnosti se zdůvodněním jsou ke stažení zde.

21.9.2018

Byl zveřejněn zápis z výborové schůze sekce zdravotních laborantů ze dne 25.6.2018.

13.8.2018

Byl zveřejněn zápis ze schůze nového výboru ČHS ČLS JEP ze dne 27.6.2018.

25.7.2018

Byl zveřejněn zápis ze schůze výboru ČHS ČLS JEP ze dne 27.6.2018.

20.7.2018

Na stánce s informacemi jiných společností byla zveřejněna informace o pořádání 12. střešovického transfuzního dne, který se bude konat 15.11.2018 v Praze.

16.7.2018

ČHS byla informována o specifickém léčebném programu s využitím neregistrovaného humánního léčebného přípravku PURI-NETHOL tbl. (mercaptupurinum) 25x50mg.

Byl aktualizován seznam členů Výboru a Revizní komise ČHS ČLS JEP.

Byl zveřejněn zápis ze schůze Laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP ze dne 13.4.2018.

Starší aktuality je možné dohledat v Archivu aktualit.

Česká hematologická společnost

Vážení členové ČHS, vážení návštěvníci,

webové stránky České hemtologické společnosti ČLS JEP právě procházejí úpravami, které mají zvýšit jejich přehlednost a umožnit Vám snáze a rychleji nalézt požadované informace. Doufáme, že se Vám nový vzhled webu bude líbit. Neváhejte proto prozkoumat navigační menu v horní části každé webové stránky či mapu tohoto webu. Budeme velmi rádi, pokud nám své případné připomínky či návrhy na zlepšení sdělíte prostřednictvím našeho kontaktího formuláře. Děkujeme.

Původní web bude po omezenou dobu dostupný na adrese old.hematology.cz.

Rozcestník na zajímavé stránky

Přihláška do společnosti a další dokumenty ke stažení

Přihláška do společnosti, žádosti o změny v evidenci ČLS JEP apod. ke stažení.

Atestace

Informace o atestační náplni pro lékaře i nelékaře.

Doporučení a stanoviska

Zde naleznete veškerá doporučení a stanoviska ČHS ČLS JEP a jednotlivých sekcí.

Transfuze a hematologie dnes

Časopis obsahující původní práce, souhrnné práce a kazuistiky s problematikou hematologie a transfuzního lékařství.

Kontakty

Kontaktní formulář pro případ dotazu či nejasností či žádosti.

Nadcházející domácí sjezdy

XIII. Myelomový výzkumný workshop

Druhá polovina října 2018
Univerzitní kampus MU Brno
www: www.hematology.cz, www.fnbrno.cz

Konference na téma monoklonálních gamapatií

1.11.2018
Hotel International, Brno
www: www.hematology.cz, www.fnbrno.cz