Zveřejnění Newsletteru ČHS 02/2022

  • Slovo úvodem
  • 22. pražské hematologické dny. Hematologie 2022-Post­‑ASH. Návrat (téměř) k normálu
  • Cena České hematologické společnosti za nejlepší původní vědeckou práci v oboru hematologie v roce 2021
  • Plenární zasedání ČSCLL
  • Zápis z 1. schůze Aliance pro implementaci IVD­‑R (In Vitro Diagnostic Device Regulation)
  • Aktualizace Červené knihy – Léčebné postupy v hematologii 2022
  • Výroční zasedání České pracovní skupiny pro MDS (Czech MDS Group)
Čtěte více

Aktualizace Červené knihy

Ve snaze reagovat na neustálý vývoj hematologické problematiky bylo aktualizováno doporučení ČHS ČLS JEP „Léčebné postupy v hematologii“, tzv. Červená kniha. Tato aktualizace se týká především nových léčiv a léčebných možností pro některé z hematologických onemocnění, kterým se Červená kniha věnuje. Toto vydání Červené knihy je publikováno pouze elektronicky. Tištěná verze knihy vyjde až pří následující aktualizaci.

Čtěte více