Záznam slavnostního programu XXXVI. olomouckých hematologických dnů

27. 6. 2024

Záznam slavnostního programu XXXVI. olomouckých hematologických dnů, které se konaly ve dnech 22. – 24. 5. 2024.

Prezidentské sympozium

Lymfomy: úspěšný příběh a jak dál?
Trněný M. (Praha) – za Kooperativní lymfomovou skupinu

Molecular diagnostics of B-cell lymphomas – state of the art
Bödör C. (Budapest; Hungary)

Pokroky v diagnostice a léčbě chronické myelomonocytární leukémie
Rohoň P. (Brno)

Wiedermannova přednáška

Vzácné anémie – minulost, přítomnost, budoucnost
Čermák J. (Praha)

Postgraduální sekce

Role moderní fotonové radioterapie v hematoonkologii
Doležel M. (Olomouc)

Role protonové RT v hematologii
Dědečková K., Kaliská L., Zapletalová S., Andrlík M., Vondráček V., Prausová J., Kubeš J. (Praha)

Přejít nahoru