Zveřejnění Newsletteru ČHS 03/2022 – 01/2023

14. 3. 2023

Newsletter ČHS číslo 03/2022 – 01/2023 je online dostupný .

Obsah:

 • Slovo úvodem
 • Výroční konference Evropské společnosti pro transplantace krvetvorných buněk / EBMT
 • Pracovní schůzka expertní skupiny EWALL
 • Scemblix® (asciminib) – první STAMP inhibitor určený pro léčbu nemocných s chronickou myeloidní leukémií
  MUDr. Lukáš Semerád, Ph.D.
 • XXVIII. česko­‑slovenská konference o trombóze a hemostáze a XX. česko­‑slovenská konference laboratorní hematologie
 • Fosfomycin (Fomicyt®) – staronové intravenózní antibiotikum a jeho využití u neutropenických pacientů
  MUDr. Milan Navrátil
 • Udělení Ceny Ligy proti rakovině Praha 2022
 • Dne 1. 12. 2022 se v Praze na ÚHKT konala 17. výroční členská schůze České leukemické skupiny – pro život, z. s., (CELL) a Leukemické sekce ČHS ČLS JEP
 • Ruxolitinib v léčbě reakce štěpu proti hostiteli
  MUDr. Markéta Šťastná Marková, CSc., ÚHKT Praha

Pro off-line použití je možné newsletter stáhnout i ve .

Přejít nahoru