Zveřejnění Newsletteru ČHS 03/2022 – 01/2023

Newsletter ČHS číslo 03/2022 – 01/2023 je online dostupný .

Obsah:

  • Slovo úvodem
  • Výroční konference Evropské společnosti pro transplantace krvetvorných buněk / EBMT
  • Pracovní schůzka expertní skupiny EWALL
  • Scemblix® (asciminib) – první STAMP inhibitor určený pro léčbu nemocných s chronickou myeloidní leukémií
    MUDr. Lukáš Semerád, Ph.D.
  • XXVIII. česko­‑slovenská konference o trombóze a hemostáze a XX. česko­‑slovenská konference laboratorní hematologie
  • Fosfomycin (Fomicyt®) – staronové intravenózní antibiotikum a jeho využití u neutropenických pacientů
    MUDr. Milan Navrátil
  • Udělení Ceny Ligy proti rakovině Praha 2022
  • Dne 1. 12. 2022 se v Praze na ÚHKT konala 17. výroční členská schůze České leukemické skupiny – pro život, z. s., (CELL) a Leukemické sekce ČHS ČLS JEP
  • Ruxolitinib v léčbě reakce štěpu proti hostiteli
    MUDr. Markéta Šťastná Marková, CSc., ÚHKT Praha

Pro off-line použití je možné newsletter stáhnout i ve .