Zveřejnění Newsletteru ČHS 03/2023

27. 12. 2023

Newsletter ČHS číslo 03/2023 je online dostupný .

Obsah:

 • Slovo úvodem
 • Besremi oznámení
 • Velký úspěch CELL a Leukemické sekce České hematologické společnosti
 • XVIII. Myeloma and VI. Cell Therapy Workshop
 • 13. plzeňský hematologický den
 • X. národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu ČSL JEP
 • XXXIII. celostátní pracovní konference laborantů a sester, 14.–16. 5. 2023, Dvůr Pecínov
 • XXXII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky
 • Ocenění prof. Zdeňka Adama a RNDr. Ludmily Bourkové
 • XVIII. brněnské hematologické dny
 • 7. mezinárodní sympozium Hodgkinův lymfom
 • 13. zimní setkání Czech MDS Group

Pro off-line použití je možné newsletter stáhnout i ve .

Přejít nahoru