Zveřejnění Newsletteru ČHS 02/2022

20. 5. 2022

Newsletter ČHS číslo 02/2022 je online dostupné zde.

Obsah:

  • Slovo úvodem
  • 22. pražské hematologické dny. Hematologie 2022-Post­‑ASH. Návrat (téměř) k normálu
  • Cena České hematologické společnosti za nejlepší původní vědeckou práci v oboru hematologie v roce 2021
  • Plenární zasedání ČSCLL
  • Zápis z 1. schůze Aliance pro implementaci IVD­‑R (In Vitro Diagnostic Device Regulation)
  • Aktualizace Červené knihy – Léčebné postupy v hematologii 2022
  • Výroční zasedání České pracovní skupiny pro MDS (Czech MDS Group)

Pro off-line použití je možné newsletter stáhnout i ve formátu pdf.

Přejít nahoru