Zveřejnění Newsletteru ČHS 02/2023

8. 9. 2023

Newsletter ČHS číslo 02/2023 je online dostupný .

Obsah:

  • Slovo úvodem
  • Pražské hematologické dny již třídenní
  • Akalabrutinib: inhibitor Brutonovy kinázy 2. generace – podobný, ale jiný
  • Dvě vyzvané přednášky na mezinárodní vědecké a edukační konferenci
  • Zpráva o konferenci XXIX. Pařízkovy dny 2023
  • CELL workshop a 11. mykologický pre‑workshop projektu „Oportunní infekce u hematologických nemocných“
  • Poděkování dárcům kostní dřeně roku 2022
  • Ultomiris (ravulizumab) v léčbě paroxyzmální noční hemoglobinurie
  • XXIX. Slovensko‑Česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou, Martin, 18.–20. 5. 2023
  • Ohlédnutí za XXXV. olomouckými hematologickými dny 2023

Pro off-line použití je možné newsletter stáhnout i ve .

Přejít nahoru