Aktuality

23.5.2017

Na stránku Seznam akcí doporučených ČHS byla přidána pozvánka na XVIII. česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd a XVIII. česko-slovenskou konferenci laboratorní hematologie, které se konají 16. - 19.9.2018 v Praze.

15.5.2017

Proběhla aktualizace obecných doporučení Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP.

12.5.2017

Na stránce s informacemi jiných společností byla vyvěšena pozvánka Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP na Zdravotnické fórum na téma Dětská paliativní péče.

27.3.2017

Byl zveřejněn zápis ze schůze výboru a revizní komise ČHS ČLS JEP ze dne 1.3.2017.

14.3.2017

Byl zveřejněn zápis ze schůze Laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP ze dne 24.2.2017.

8.3.2017

Byl doplněn nový statut Sekce zdravotních laborantů.

Byla aktualizována základní informace o Sekci zdravotních laborantů.

V únoru 2017 byly pozvánky na XXIX. Celostátní pracovní konferenci laborantů a sester „Harrachohorky 2017“ rozeslány pouze elektronicky prostřednictvím centrální evidence členů ČLS JEP. Pokud na některé e-mailové adresy pozvánka nedorazila, omlouváme se. Informace jsou dostupné na adrese https://www.nemlib.cz/akce/harrachov/.

1.3.2017

Proběhla aktualizace obecných doporučení, doporučení k jednotlivým činnostem a referenčních mezí Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP.

13.2.2017

Výbor ČHS vyhlašuje soutěž o cenu České hematologické společnosti za nejlepší původní vědeckou práci a/nebo monografii publikovanou v celém rozsahu v roce 2016 v České republice nebo v zahraničí (včetně prací publikovaných online). Více informací naleznete zde.

12.2.2017

Do seznamu zahraničních akcí byly přidány Košické hematologické a transfuziologické dni (KHaTD) s medzinárodnou účasťou, 6.ročník.

Starší aktuality je možné dohledat v Archivu aktualit.

Česká hematologická společnost

Vážení členové ČHS, vážení návštěvníci,

webové stránky České hemtologické společnosti ČLS JEP právě procházejí úpravami, které mají zvýšit jejich přehlednost a umožnit Vám snáze a rychleji nalézt požadované informace. Doufáme, že se Vám nový vzhled webu bude líbit. Neváhejte proto prozkoumat navigační menu v horní části každé webové stránky či mapu tohoto webu. Budeme velmi rádi, pokud nám své případné připomínky či návrhy na zlepšení sdělíte prostřednictvím našeho kontaktího formuláře. Děkujeme.

Původní web bude po omezenou dobu dostupný na adrese old.hematology.cz.

Rozcestník na zajímavé stránky

Přihláška do společnosti a další dokumenty ke stažení

Přihláška do společnosti, žádosti o změny v evidenci ČLS JEP apod. ke stažení.

Atestace

Informace o atestační náplni pro lékaře i nelékaře.

Doporučení a stanoviska

Zde naleznete veškerá doporučení a stanoviska ČHS ČLS JEP a jednotlivých sekcí.

Transfuze a hematologie dnes

Časopis obsahující původní práce, souhrnné práce a kazuistiky s problematikou hematologie a transfuzního lékařství.

Kontakty

Kontaktní formulář pro případ dotazu či nejasností či žádosti.

Nadcházející domácí sjezdy

XXXI. Olomoucké hematologické dny

28.-30.5.2017
NH Collection Olomouc Congress, Legionářská 21, 77900 Olomouc
www: www.olhemdny.cz

Novinky v hematologii

8.9.2017
Pavilon A11/114 místnost, Univerzitní kampus Brno, Kamenice 5, Brno 625 00