Aktuality

29.9.2016

V rámci webu www.hematology.cz byly spuštěny stránky leukemické sekce ČHS ČLS JEP.

16.9.2016

Byl proveden přesun některých doporučení Laboratorní sekce ČHS ze stránky K jednotlivým činnostem na stránku Obecná doporučení.

1.9.2016

Bylo zveřejněno nové doporučení laboratorní sekce Doporučení ČHS ČSL JEP k externímu hodnocení kvality (EHK) v hematologické laboratoři.

29.7.2016

Byl zveřejněn zápis ze schůze Laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP ze dne 24.6.2016.

Na stránce Zajímavé informace jiných společností a organizací bylo zveřejněno oznámení Agentury vojenského zdravotnictví o zřízení systemizovaných míst aktivní zálohy

21.7.2016

Bylo aktualizováno klinické doporučení ČHS ČLS JEP Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy

30.6.2016

Evropská hematologická asociace informovala ČHS o možnosti přihlášení na "The EHA Bite Size Master Class", které začínají v říjnu 2016. Více informací naleznete zde.

29.6.2016

Byla zveřejněna nová klinická doporučení ČHS ČLS JEP: Léčebné postupy v hematologii (tzv. "Červená kniha") a Doporučení ČSCLL pro diagnostiku a léčbu chronické lymfocytární leukémie

13.6.2016

Byla zveřejněna nová doporučení laboratorní sekce pro vnitřní kontrolu kvality koagulačních vyšetření a měření krevních obrazů na hematologických analyzátorech.

6.6.2016

Byl zveřejněn zápis ze schůze výboru a revizní komise ČHS ČLS JEP z 4.5.2016.

5.6.2016

Evropská hematologická asociace informovala ČHS o zavedení "Certificate of Up-to-Date CME". Více informací naleznete zde.

26.5.2016

Česká hematologická společnost udělila cenu za nejlepší původní vědeckou práci v oboru hematologie v roce 2015. Více informací naleznete zde.

6.5.2016

Byl zveřejněn zápis z morfologického semináře a schůzky výboru PSDH ČR ze dne 19.4.2016 v Praze.

Starší aktuality je možné dohledat v Archivu aktualit.

Česká hematologická společnost

Vážení členové ČHS, vážení návštěvnívci,

webové stránky České hemtologické společnosti ČLS JEP právě procházejí úpravami, které mají zvýšit jejich přehlednost a umožnit Vám snáze a rychleji nalézt požadované informace. Doufáme, že se Vám nový vzhled webu bude líbit. Neváhejte proto prozkoumat navigační menu v horní části každé webové stránky či mapu tohoto webu. Budeme velmi rádi, pokud nám své případné připomínky či návrhy na zlepšení sdělíte prostřednictvím našeho kontaktího formuláře. Děkujeme.

Původní web bude po omezenou dobu dostupný na adrese old.hematology.cz.

Rozcestník na zajímavé stránky

Přihláška do společnosti a další dokumenty ke stažení

Přihláška do společnosti, žádosti o změny v evidenci ČLS JEP apod. ke stažení.

Atestace

Informace o atestační náplni pro lékaře i nelékaře.

Doporučení a stanoviska

Zde naleznete veškerá doporučení a stanoviska ČHS ČLS JEP a jednotlivých sekcí.

Transfuze a hematologie dnes

Časopis obsahující původní práce, souhrnné práce a kazuistiky s problematikou hematologie a transfuzního lékařství.

Kontakty

Kontaktní formulář pro případ dotazu či nejasností či žádosti.

Nadcházející domácí sjezdy

XI. myelomový workshop

Říjen 2016
Univerzitní kampus MU Brno
www: www.myeloma.cz

Pražský hematologický den

13.10.2016
Karolinum- kongresové centrum, Celetná 20, Praha
www: www.phd.cz