Aktuality

24.8.2017

Na stránku s informacemi jiných společností byla vyvěšena pozvánka na 28. kongres ČLS JEP.

21.8.2017

Do referenčních mezí Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP byl přidán dokument Referenční meze myelogramu dospělých s platností od 1.11.2017.

29.6.2017

Proběhla aktualizace obecných doporučení a referenčních mezí Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP.

21.6.2017

Byl zveřejněn zápis ze schůze výboru a revizní komise ČHS ČLS JEP ze dne 30.5.2017.

16.6.2017

Byl zveřejněn zápis ze schůze Laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP ze dne 26.5.2017.

2.6.2017

Byl zveřejněn zápis ze schůze Leukemické sekce České hematologické společnosti ČLS JEP ze dne 17.5.2017.

26.5.2017

Byl zveřejněn zápis z morfologického semináře a schůzky výboru Pracovní skupiny dětské hematologie ČR ze dne 23.5.2017 v Praze.

25.5.2017

Česká hematologická společnost udělila cenu za nejlepší původní vědeckou práci a monografii v oboru hematologie v roce 2016. Více informací naleznete zde.

23.5.2017

Na stránku Seznam akcí doporučených ČHS byla přidána pozvánka na XVIII. česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd a XVIII. česko-slovenskou konferenci laboratorní hematologie, které se konají 16. - 19.9.2018 v Praze.

15.5.2017

Proběhla aktualizace obecných doporučení Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP.

12.5.2017

Na stránce s informacemi jiných společností byla vyvěšena pozvánka Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP na Zdravotnické fórum na téma Dětská paliativní péče.

Starší aktuality je možné dohledat v Archivu aktualit.

Česká hematologická společnost

Vážení členové ČHS, vážení návštěvníci,

webové stránky České hemtologické společnosti ČLS JEP právě procházejí úpravami, které mají zvýšit jejich přehlednost a umožnit Vám snáze a rychleji nalézt požadované informace. Doufáme, že se Vám nový vzhled webu bude líbit. Neváhejte proto prozkoumat navigační menu v horní části každé webové stránky či mapu tohoto webu. Budeme velmi rádi, pokud nám své případné připomínky či návrhy na zlepšení sdělíte prostřednictvím našeho kontaktího formuláře. Děkujeme.

Původní web bude po omezenou dobu dostupný na adrese old.hematology.cz.

Rozcestník na zajímavé stránky

Přihláška do společnosti a další dokumenty ke stažení

Přihláška do společnosti, žádosti o změny v evidenci ČLS JEP apod. ke stažení.

Atestace

Informace o atestační náplni pro lékaře i nelékaře.

Doporučení a stanoviska

Zde naleznete veškerá doporučení a stanoviska ČHS ČLS JEP a jednotlivých sekcí.

Transfuze a hematologie dnes

Časopis obsahující původní práce, souhrnné práce a kazuistiky s problematikou hematologie a transfuzního lékařství.

Kontakty

Kontaktní formulář pro případ dotazu či nejasností či žádosti.

Nadcházející domácí sjezdy

Novinky v hematologii

8.9.2017
Pavilon A11/114 místnost, Univerzitní kampus Brno, Kamenice 5, Brno 625 00

XXVII. Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

6.10.-8. 10. 2017
Hotel Pyramida, Praha
www: www.meritis.cz/hema2017