Aktuality

24.11.2015

Byl zveřejněn nový statut laboratorní sekce ČHS ČLS JEP.

23.11.2015

Byl zveřejněn zápis ze schůze výboru a revizní komise ČHS ČLS JEP ze dne 14.10.2015.

4.11.2015

Byl zveřejněn zápis ze schůze Laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP ze dne 16.10.2015.

30.10.2015

Ocenění za nejlepší publikaci v časopise „Transfuze a hematologie dnes“ České hematologické společnosti za rok 2014 bylo uděleno Mgr. Pavle Mičkové za odborné sdělení: „Delece TP53 u nemocných s mnohočetným myelomem a monoklonální gamapatií nejistého významu – molekulárně cytogenetická analýza souboru 84 nemocných.“

18.9.2015

Byl přidán nový zápis z morfologického semináře a schůzky výboru pracovní sekce dětské hematologie ČR

3.9.2015

Na stránku Náplň atestační zkoušky z hematologie a transfúzní služby pro nelékaře byl přidán odkaz na dokument Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANFÚZNÍ SLUŹBA.

28.8.2015

Na stránce Obecná doporučení pro hematologickou laboratoř bylo zveřejněno doporučení Doba odezvy (TAT) od převzetí biologického materiálu do vydání výsledku.

17.8.2015

Na stránce Zajímavé informace jiných společností a organizací bylo doplněno oznámení EHA o nových kurzech Bite Size Master Class v roce 2015 a pozvánka České společnosti pro buněčnou biologii, z.s. na 12. mezinárodní kongres buněčné biologie, který se koná 21. – 25. července 2016 v Praze.

Starší aktuality je možné dohledat v Archivu aktualit.

Česká hematologická společnost

Vážení členové ČHS, vážení návštěvnívci,

webové stránky České hemtologické společnosti ČLS JEP právě procházejí úpravami, které mají zvýšit jejich přehlednost a umožnit Vám snáze a rychleji nalézt požadované informace. Doufáme, že se Vám nový vzhled webu bude líbit. Neváhejte proto prozkoumat navigační menu v horní části každé webové stránky či mapu tohoto webu. Budeme velmi rádi, pokud nám své případné připomínky či návrhy na zlepšení sdělíte prostřednictvím našeho kontaktího formuláře. Děkujeme.

Původní web bude po omezenou dobu dostupný na adrese old.hematology.cz.

Rozcestník na zajímavé stránky

Přihláška do společnosti a další dokumenty ke stažení

Přihláška do společnosti, žádosti o změny v evidenci ČLS JEP apod. ke stažení.

Atestace

Informace o atestační náplni pro lékaře i nelékaře.

Doporučení a stanoviska

Zde naleznete veškerá doporučení a stanoviska ČHS ČLS JEP a jednotlivých sekcí.

Transfuze a hematologie dnes

Časopis obsahující původní práce, souhrnné práce a kazuistiky s problematikou hematologie a transfuzního lékařství.

Kontakty

Kontaktní formulář pro případ dotazu či nejasností či žádosti.

Nadcházející domácí sjezdy