Aktualizace Červené knihy

16. 4. 2024

Do Červené knihy České hematologické společnosti v novém formátu zveřejňovaném po částech byla přidána kapitola 06 – Chronická myeloidní leukemie (verze 01-2024).

V kapitole byly aktualizovány stati o diagnostice nemoci a informace o ponatinibu, nově je uveden asciminib. Zároveň proběhly aktualizace citací.

Přejít nahoru