Aktuality – Archivy

Nadcházející akce

Nebyla nalezena žádná událost!

Tento web podporuje:

Datum

23 září 2022
Expired!

Čas

Celý den

Cena

300,00 CZK

12. plzeňský hematologický den

POZVÁNKA

Odborný garant: MUDr. Zdeňka Hajšmanová, zástupce přednosty pro hematologii ÚKBH
Pořadatelé: Ústav klinické biochemie a hematologie Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice, Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň
Kontakt: krommerovas@fnplzen.cz
Přihlášky: elektronickou formou na adrese: krommerovas@fnplzen.cz
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena 6 kredity.