Předatestační kurz „Novinky v hematologii a transfuzním lékařství“

31. 1. 2023

Po 3 letech, kdy nebylo možné pořádat akce jinak než online, bychom rádi pokračovali v každoročním pořádání předatestačního kursu „Novinky v hematologii a transfuzním lékařství“ určeném zejména pro lékaře připravující se k atestaci v oboru hematologie a transfuzní lékařství, ale i pro Ty, kteří se chtějí seznámit s nejnovějšími poznatky v oboru, přednášenými odborníky ze všech lékařských fakult Univerzity Karlovy.

Předběžný termín kurzu je 11.4.-21.4.2023. Je samozřejmé, že kurz může být uspořádán pouze při dostatečném počtu zájemců, prosíme proto zájemce o absolvování kurzu o kontaktování paní ing. Vaňkové, referentky pro vzdělávání ÚHKT v Praze na adrese : hana.vankova@uhkt.cz, pokud možno obratem.

Za subkatedru hematologie a transfuzního lékařství IPVZ:

Prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
Vedoucí subkatedry HaTL IPVZ

Za Českou hematologickou společnost:

Prof. MUDr. Pavel Žák, CSc,
Předseda ČHS ČLS JEP

Přejít nahoru