Aktualizace Červené knihy a změna jejího formátu

Vzhledem k tomu, že stav poznání a léčby se u některých nemocí mění rychle a u jiných pomaleji, bude od nynějška Červená kniha zveřejňována v novém formátu. Na www stránkách naší společnosti nenajdete jen celý text Červené knihy, ale budou zde i jednotlivé kapitoly s uvedením měsíce a roku jejich aktualizace. To umožní pružnější aktualizace textů jednotlivých kapitol. Nebude třeba všechny aktualizace vydávat najednou. Více informací se dozvíte v kapitole Předmluva.

Zároveň byla vydána aktualizace kapitoly 04 – Akutní promyelocytární leukémie (verze 01-2023) a byla přidána nová kapitola 20 – Buněčná terapie – CAR-T.