Webcast Bruton’s tyrosine kinase inhibitors in the treatment of B-cell malignancies

Springer Healthcare IME informovala ČHS o webináři na téma Bruton’s tyrosine kinase inhibitors in the treatment of B-cell malignancies, který se konal v prosinci minulého roku s podporou grantu od firmy Lilly. Webinář prezentoval klíčová data prezentovaná na ASH 2021 s důrazem na informace o vývoji s dopadem na léčbu pacientů s MCL, CLL a SLL. Webinář je dostupný jako webcast po registraci na adrese: https://btki-ime.medicinematters.com/user/register.