Zveřejnění Newsletteru ČHS 04/2021 – 01/2022

Dvojčíslo 04/2021 – 01/2022 Newsletteru ČHS je online dostupné zde.

Obsah:

  • Slovo úvodem
  • Národní hematoonkologický program
  • 16. výroční členská schůze České leukemické studijní skupiny – pro život, z. s. (CELL) a Leukemické sekce ČHS ČLS JEP konaná dne 9. 12. 2021 on-line formou

Pro off-line použití je možné newsletter stáhnout i ve formátu pdf.