Předatestační kurz „Novinky v hematologii a transfuzním lékařství“

4. 3. 2024

Dovolujeme si Vás upozornit, že letos bude opět probíhat každoroční předatestační kurz „Novinky v hematologii a transfuzním lékařství“ , jenž je určen zejména pro lékaře připravující se k atestaci v oboru hematologie a transfuzní lékařství, ale i pro Ty, kteří se chtějí seznámit s nejnovějšími poznatky v oboru, přednášenými odborníky ze všech lékařských fakult Univerzity Karlovy.

Termín kurzu je 8.4.-19.4.2024. Prosíme proto zájemce o absolvování kurzu o kontaktování paní ing. Vaňkové, referentky subkatedry hematologie a transfuzního lékařství IPVZ na adrese: hani.vani@seznam.cz, pokud možno obratem.

Za subkatedru hematologie a transfuzního lékařství IPVZ:

Prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
Vedoucí subkatedry HaTL IPVZ

Za Českou hematologickou společnost:

Prof. MUDr. Pavel Žák, CSc.
Předseda ČHS ČLS JEP

Přejít nahoru