Program schůze výboru ČHS ze dne 17.10.2023

16. 11. 2023

V souladu s novými pravidly, která neumožňují zveřejnění zápisů ze schůzí výboru ČHS, je možné stáhnout pouze program schůze. Zápis je dostupný pro členy ČHS ČLS JEP na vyžádání u Mgr. Petry Lukešové (email: petra.lukesova@fnhk.cz).

Přejít nahoru