Cena Jana Evangelisty Purkyně 2022 – prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc.

Cena Jana Evangelisty Purkyně za rok 2022 byla z rozhodnutí předsednictva ČLS JEP udělena prof. MUDr. Otto Hrodkovi, DrSc.

Profesor Hrodek patřil mezi velikány české pediatrie, aktivně ovlivňoval českou dětskou hematologii a pediatrii po dobu 60 let. Byl vědcem světového jména, vynikajícím lékařem-klinikem s neobyčejnou šíří znalostí a s mimořádným pochopením pro duši dětského pacienta a obavy jeho rodičů, vysokoškolským učitelem váženým a milovaným studenty Fakulty dětského lékařství v Motole. Udělenou cenu už bohužel nemohl převzít. Zemřel 4. června 2022 ve věku nedožitých 100 let.