Informace o volbách do výboru a revizní komise na období 2022 – 2026

1. 3. 2022

Volby proběhnou v souladu se stanovami České lékařské společnosti J. E. Purkyně hybridní formou (korespondenčně a elektronicky) ve spolupráci se sekretariátem ČLS JEP. Byť je zájmem a povinností každého člena udržovat svoje kontaktní údaje aktuální, výbor se rozhodl požádat vás o potvrzení vašich emailových adres do pondělí 7. 3. 2022. Členové, kteří nebudou mít uvedenou žádnou e-mailovou adresu, budou volit korespondenčně.

V termínu od 4. 4. 2022 do 2. 5. 2022 proběhne korespondenčně předkolo voleb, v němž mohou členové ČHS navrhnout kandidáty pro finální volbu. V termínu od 23. 5. 2022 do 13. 6. 2022 budou mít členové společnosti možnost vlastní elektronické volby z kandidátů, kteří v mezidobí svoji kandidaturu potvrdí.

Více informací je obsaženo v dopise s informacemi k blížícím se volbám, který byl členům ČHS rozeslán elektronicky na uvedené emailové adresy spolu s žádostí o potvrzení její platnosti.

Přejít nahoru