Vyhlášení soutěže o cenu České hematologické společnosti za nejlepší publikaci v roce 2021

24. 2. 2022

Výbor ČHS vyhlašuje soutěž o cenu České hematologické společnosti za nejlepší původní vědeckou práci a/nebo monografii publikovanou v celém rozsahu v roce 2021 v České republice nebo v zahraničí (včetně prací publikovaných online). Podmínkou je, aby práce vznikla na českém pracovišti a první nebo korespondující autor byl členem České hematologické společnosti. První autor zašle do 31.3. 2022 vědeckému sekretáři ČHS prof. MUDr. J. Starému, DrSc. přihlašovaný článek v elektronické formě a/nebo jednu vytištěnou kopii či monografii spolu s informací o souhlasu spoluautorů práce s účastí v soutěži. Více informací naleznete zde.

Přejít nahoru