Zveřejnění Národního hematoonkologického programu České republiky

Národní hematoonkologický program České republiky je dokument, jehož posláním je komplexní uchopení problematiky hematologické onkologie v ČR. Dokument popisuje současný stav k roku 2021, popisuje organizaci hematoonkologické péče v ČR, definuje prioritní cíle pro období 2022-2030 a doporučuje systematická opatření, kterým je zapotřebí se v tomto období věnovat.

Odkaz na Národní hematoonkologický program byl zároveň přidán mezi Důležité odkazy v pravém postranním panelu.