Vytvoření aliance pro implementaci IVD-R

Zástupci zainteresovaných odborných společností ČLS JEP se dohodli na vytvoření ad hoc pracovní skupiny, tzv. „Aliance pro implementaci IVD-R“, jejímž cílem je vytvoření mezioborové skupiny odborníků napříč specializacemi za účelem konzultací správné implementace IVD-R do laboratorní praxe v České republice.

Více informací je dostupných v přiloženém memorandu aliance.

Kontaktní osoby pro jednotlivé odborné společnosti jsou uvedeny v přiloženém seznamu.