Zveřejnění Newsletteru ČHS číslo 03/2021

3. 12. 2021

Číslo 03/2021 Newsletteru ČHS je online dostupné zde.

Obsah

  • Slovo úvodem
  • 2. český hematologický a transfuziologický sjezd pohledem organizátorů
  • 19. meeting Evropské odborné sítě pro mastocytózu (ECNM) se konal ve dnech 26.–28. 8. 2021 v Brně
  • Schůze výboru České hematologické společnosti ČLS JEP konané on-line dne 14. 10. 2021
  • Model založený na strojovém učení pomůže predikovat výskyt tromboembolických příhod u pacientů s polycytemia vera: Studie PV­AIM

Pro off-line použití je možné newsletter stáhnout i ve formátu pdf.

Přejít nahoru