Informace ČLS JEP ohledně nové formy výzev k platbě členských příspěvků

Česká lékařská společnost informovala, že z důvodu snižování nákladů se od r. 2020 změnila forma výzev k platbě členských příspěvků (dříve složenka poštou – nyní emailem). Zároveň žádají, aby si členové odborných společností udržovali v pořádku a aktualizovali své kontaktní údaje. Více informací je k dispozici na webu ČLS JEP.