Zveřejnění Newsletteru ČHS číslo 03/2020

Číslo 03/2020 Newsletteru ČHS je online dostupné zde.

Z obsahu…

  • XIX. česko‑slovenská konference laboratorní hematologie & XIX. pracovní konference na téma monoklonálních gamapatií, Hradec Králové 10.–11. 9. 2020
  • 53. výroční cytogenetická konference
  • Novinky v hematologii 2020 – seminář Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno

Pro off-line použití je možné newsletter stáhnout i ve formátu pdf.