Informace EuroBloodNet o založení platformy shromažďující údaje o dopadu COVID-19 na pacienty s poškozením červených krvinek

Evropská referenční síť EuroBloodNet informovala o založení platformy shromažďující údaje o dopadu COVID-19 na pacienty s poškozením červených krvinek. Více informací je k dispozici na stránkách platformy. Přístup k platfomě je otevřený pro všechna centra i lékaře pracujícími s těmito pacienty prostřednictvím formuláře.