Evropská komise pro vzácné choroby zaslala informační leták o vzájemné spolupráci při sledování nemocných se vzácnými chorobami

Evropská komise pro vzácné choroby zasílá cestou skupiny pro hematologii (EuroBloodNet) informační leták o vzájemné spolupráci při sledování nemocných se vzácnými chorobami Přečtěte se prosím tento leták a podrobnější informace, které najdete na udaných webových stránkách. S vašimi otázkami, nápady a návrhy prosím kontaktujte referenční osoby v ČR pro EuroBloodNet, kterými jsou prof.Doubek z FN Brno Bohunice, prof.Čermák z ÚHKT a prof.Pospíšilová z Dětské kliniky FN Olomouc.

Prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.