Zveřejnění Newsletteru ČHS číslo 01/2019

Číslo 01/2019 Newsletteru ČHS je online dostupné zde.

Z obsahu…

  • XXXIII. Olomoucké hematologické dny 2019
  • Udělení ceny České hematologické společnosti za nejlepší původní vědeckou práci v oboru hematologie v roce 2018

Pro off-line použití je možné newsletter stáhnout i ve formátu pdf.