Náplň atestační zkoušky z hematologie a transfúzní služby pro nelékaře

1. 1. 2000

Informace týkající se nelékařské atestace je možné nalézt ve Vzdělávacím programu specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANFÚZNÍ SLUŽBA na webových stránkách IPVZ.

Přejít nahoru