Aktuality

3.4.2020

The CzEch Leukemia Study Group for life (CELL) vydal doporučení Léčba ALL dospělých během pandemie COVID-19.

Výbor České skupiny pro chronickou lymfocytární leukémii vydal vyjádření k situaci související se šířením koronavirového onemocnění COVID-19.

31.3.2020

Vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci v České republice, ostatních státech Evropské unie a světa spojené s šířením koronaviru SARS-CoV-2 a s přihlédnutím k poměrně velmi nejisté predikci vývoje této pandemie se organizační a vědecký výbor XXXIV. Olomouckých hematologických dnů 2020 rozhodl letošní kongres zrušit. Více informací se dozvíte zde.

12.3.2020

Do seznamu akcí doporučených ČHS byly doplněny Nové postupy v léčbě lymfoproliferací, které se budou konat 14.10.2020 v Hradci Králové.

11.3.2020

Do seznamu akcí doporučených ČHS byly doplněny XIX. Česko-slovenská konference laboratorní hematologie a XIX. Pracovní konference na téma monoklonálních gamapatií, které se budou konat 10.-11. 9. 2020 v Hradci Králové.

27.2.2020

Na stránce Newsletter ČHS bylo zveřejněno nové číslo 01/2020.

20.2.2020

Do seznamu akcí doporučených ČHS byl doplněn 12. hematologický den, který se bude konat 18. 9. 2020 v Plzni.

Na stránce s informacemi jiných společností byla zveřejněna informace o konání kurzu Morfologie periferní krve pro zdravotní laboranty (bez specializace).

17.2.2020

Výbor ČHS vyhlašuje soutěž o cenu České hematologické společnosti za nejlepší původní vědeckou práci a/nebo monografii publikovanou v celém rozsahu v roce 2019 v České republice nebo v zahraničí (včetně prací publikovaných online). Více informací naleznete zde.

26.1.2020

Seznam akcí doporučených ČHS byl doplněn o akce, které proběhnou v roce 2020.

Byly aktualizovány stránky Čestná členství a Ocenění a významné pocty členů ČHS.

22.1.2020

Byl zveřejněn zápis z morfologického semináře a schůzky výboru Pracovní skupiny dětské hematologie ČR ze dne 14.1.2020 v Praze.

Byly vytvořeny stránky Transplantační sekce, kde byl zveřejněn její statut, zápis z jednání 10.10.2019 a další informace.

Starší aktuality je možné dohledat v Archivu aktualit.

Česká hematologická společnost

Vážení členové ČHS, vážení návštěvníci,

webové stránky České hematologické společnosti ČLS JEP právě procházejí úpravami, které mají zvýšit jejich přehlednost a umožnit Vám snáze a rychleji nalézt požadované informace. Doufáme, že se Vám nový vzhled webu bude líbit. Neváhejte proto prozkoumat navigační menu v horní části každé webové stránky či mapu tohoto webu. Budeme velmi rádi, pokud nám své případné připomínky či návrhy na zlepšení sdělíte prostřednictvím našeho kontaktího formuláře. Děkujeme.

Původní web bude po omezenou dobu dostupný na adrese old.hematology.cz.

Rozcestník na zajímavé stránky

Přihláška do společnosti a další dokumenty ke stažení

Přihláška do společnosti, žádosti o změny v evidenci ČLS JEP apod. ke stažení.

Atestace

Informace o atestační náplni pro lékaře i nelékaře.

Doporučení a stanoviska

Zde naleznete veškerá doporučení a stanoviska ČHS ČLS JEP a jednotlivých sekcí.

Transfuze a hematologie dnes

Časopis obsahující původní práce, souhrnné práce a kazuistiky s problematikou hematologie a transfuzního lékařství.

Kontakty

Kontaktní formulář pro případ dotazu či nejasností či žádosti.

Nadcházející domácí sjezdy