Archiv doporučení
Laboratorní sekce ČHS

Archiv doporučení Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP - 2019

Stanovisko ČHS ČLS JEP k uvolňování výsledků z hematologické laboratoře

Verze: 5
Platnost od: 26.2.2018
Archivováno: 20.2.2019

Doporučení ČHS ČLS JEP Nepodkročitelná minima odbornosti 818

Verze: 9
Platnost od: 1.4.2016
Archivováno: 20.2.2019