Nemocnice České Budějovice, a.s. – výběrové řízení na obsazení pozice primáře klinické hematologie

Předseda představenstva společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice primáře klinické hematologie.

Požadavky:

VŠ LF, specializovaná způsobilost v oboru hematologie a transfúzní lékařství (hematologie a transfúzní služba), licence ČLK pro výkon funkce primáře nebo minimálně splnění požadavků pro vydání této licence, organizační, řídící a komunikační schopnosti, předchozí zkušenosti s řízením většího kolektivu výhodou, občanská a morální bezúhonnost, minimálně 10 let praxe v oboru, z toho minimálně 5 let praxe od získání specializované způsobilosti a minimálně 3 roky praxe v hematoonkologickém centru (HOC).

Písemné přihlášky doplněné osobním dotazníkem dostupným na http://www.nemcb.cz/vzdelani-a-kariera/pracovni-prilezitosti/, stručným životopisem s přehledem dosavadní praxe, doklady o dosaženém vzdělání a kvalifikaci, osvědčením a čestným prohlášením podle zákona č. 451/1991 Sb., doručte nejpozději do 6. 10. 2022 do 14,00 hod. na sekretariát vedení společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice, s uvedením textu „VŘ na prim KH“ na obálce.

Kromě výše vyžádaných podkladů požadujeme základní znalosti o nemocnici z veřejně dostupných zdrojů (Výroční zpráva NČB, a.s., webové stránky nemocnice apod.).Uchazeči splňující podmínky a stanovené požadavky budou písemně pozváni k výběrovému řízení, jehož předběžný termín je stanoven na 24. 10. 2022.

Nástup: 1. ledna 2023