Zápis z morfologického semináře a schůzky výboru PSDH ČR dne 15.5.2018 v Praze.

  1. V rámci morfologického semináře bylo referováno 35 pacientů – 21 nově diagnostikovaných ALL (z toho jeden pacient se SDS), 4 relapsy ALL, 4 AML, 1 relaps AML, 4 těžké aplastické anemie a jedna pacientka se sekundárním MDS po léčbě NBL.
  2. J.Starý prezentoval kazuistiku otce a syna s hereditární hemolytickou anémií, v.s. vrozenou xerocytózou.
  3. J.Starý prezentoval kazuistiky periferního T lymfomu a anaplastického velkobuněčného lymfomu manifestující se makrofágovým syndromem a dítěte se splenomegalií jako prvním projevem periferního T lymfomu.
  4. M. Svatoň přednesl prioritní objev dvou nových monogenních onemocnění, manifestujících se anémií z poruchy metabolismu kyseliny listové u dospívajícího chlapce a chronickou autoimunitní hemolytickou anémií u dvojčat.
  5. Zasedání výboru PSDH:
    • diskutována příprava listopadové konference v Českých Budějovicích
    • nejpozději v říjnu 2018 bude MZ ČR vydána nová výzva pro dětská HOC bez transplantační jednotky

V Praze 16.5.2018

Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.