Zápis schůze LS ČHS – 8. 4. 2016

ÚHKT, Praha, seminární místnost budovy B, 3. patro 9,45 – 13,00 hod.

Přítomni (bez titulů): Charvát, Slavík, Sadílek, Malíková, Mikulenková, Juráňová, Hrachovinová, Amborská, Smetana, Matýšková, Zavřelová, Řeháková, Mikešová, Bourková, Erbenová, Jelínková, Opravilová, Fátorová, Chasáková

Omluveni (bez titulů): Blažková, Hrdinová, Rosenauerová, Pecka, Vytisková, Roučková, Radinová

Hosté: Víková, Ullrychová, Šigutová, Kolářová, Trnavská, Kneiflová

Program:

 1. Zahájení a kontrola zápisu minulé schůze z 5. 2. 2016 (Mikulenková)

 2. Informace ze 7. schůze výboru ČHS ČLS JEP konané 24.2.2016 (Mikulenková)

  • Výbor ČHS zaslal nesouhlasné stanovisko Společnosti klinické biochemie a České společnosti pro alergologii a imunologii s návrhem sdílení výkonů 96167 (KO s pětipopulačním diferenciálem) a 96315 (analýza krevního nátěru panopticky barveného) těmito odbornostmi.
  • Výbor ČHS zaslal nesouhlasné stanovisko společnosti Sysmex k žádosti firmy o možnost využití firemního programu pro hodnocení kontroly kvality namísto systému externí kontroly kvality garantované SEKK.
  • Výbor ČHS schválil navrhované supervizory za odbornost hematologie k programům SEKK na rok 2016: MUDr. Buliková, MUDr. Kessler, MUDr. Mikulenková, RNDr. Hrachovinová, MUDr. Matýšková, Mgr. Vrbacký.

  Celý zápis je na webových stránkách ČHS

 3. Informace ze schůze RAKL 14. 3. 2016 (Mikešová)

  Řešena nedělitelnost úvazku vedoucího laboratoře a jeho denní přítomnost na pracovišti, celý zápis je v příloze; další schůzka plánována na 13. 6. 2016.

 4. Informace ze schůzky Skupiny pro sdílené výkony 14. 3. 2016 (Mikulenková, Mikešová)

  Schůzky mezi výbory laboratorních společností se dosud neuskutečnily, jednání se uskuteční v co nejbližší době, celý zápis je v příloze; další schůzka plánována na 13. 6. 2016.

 5. NČLP – seznámení s principem (Fátorová, Ing. Zámečník)

  Požadavek na jasně definovanou komunikaci - z důvodu časové úspory je nutné dokumenty přepisovat do NČLP jen elektronicky. Matýšková rozešle stávající formulář v excelovské tabulce k připomínkám.

 6. Požadavky na akreditaci pro hematologickou laboratoř (Matýšková)

  Rozeslána tabulka k připomínkám, návrhy: jednotlivé testy pro vyšetření lupus antikoagulans (v SV jsou to samostatné výkony) je nutné akreditovat samostatně, faktory VIII a IX nelze dohromady s FXI a FXII.

 7. Informace – SEKK – návrh změnu v cyklu DIF – Metodika hodnocení a výběru expertních pracovišť (Mikulenková)

  Schváleno

 8. Změny v doporučení nepodkročitelných minim – schváleno výborem ČHS 24. 2. 2016 – platnost od 1. 4. 2016 (Mikulenková)

 9. Doporučení na EHK (Mikulenková)

  Prodiskutováno a schváleno, Mikulenková pošle na výbor ČHS ČLS JEP ke schválení.

 10. Revidované doporučení pro KO (Bourková, Matýšková)

  Prodiskutováno a schváleno, Mikulenková pošle na výbor ČHS ČLS JEP ke schválení.

 11. Doporučení - VKK koagulačních vyšetření (Hrachovinová, Jelínková, Malíková, Matýšková, Zavřelová)

  Prodiskutováno a schváleno, Mikulenková pošle na výbor ČHS ČLS JEP ke schválení.

 12. Doporučení Referenční meze pro koagulační stanovení u dětí a dospělých (Hrachovinová, Slavík)

  Doplněno věkové závislé cut off pro D dimery, změny mezí pro FVIII a FIX pro děti – návrh Jelínková.

  Termín: Jelínková zajistí schválení nových mezí pro FVIII a FIX pediatrickou sekcí do příští schůze.

 13. Doporučení na postup zavedení nového analyzátoru do laboratorního procesu včetně porovnání metod (Vytisková, Juráňová, Malíková)

  Diskuse návrhu – potřeba definovat minima, byly koupeny dva standardy CLSI k této problematice.

  Termín: připomínky Vytiskové do 16. 5. 2016.
  Slavík připomínkoval zápis a považuje toto doporučení za nadbytečné.

 14. Pořadí odběru krve na laboratorní vyšetření (Mikulenková)

  Návrh dle CLSI – bude objednán standard, dle něho bude upraven text.

  Termín: do příští schůze.

 15. Žádost o členství v LS

  • Mgr. Kneiflová Michaela – odsouhlasena jako členka LS (pro hlasovalo všech 19 přítomných členů LS).
 16. Různé

  • MUDr. Temlík – odpověď na elektronickou korespondenci je přílohou zápisu.
  • Žádost o povolení výjimky z nepodkročitelných minim pro pracoviště OKLT-HTO Nové Město.

Termín další schůze LS:

24. 6. 2016, 9,45 - 13,00 hod., ÚHKT