Newsletter

2019

  • Newsletter 01/2019

    Z obsahu...
    • XXXIII. Olomoucké hematologické dny 2019
    • Udělení ceny České hematologické společnosti za nejlepší původní vědeckou práci v oboru hematologie v roce 2018