Seznam členů výboru a revizní komise ČHS ČLS JEP

Výbor ČHS ČLS JEP

Předseda

doc. MUDr. Čermák Jaroslav, CSc.
Pracoviště: ÚHKT, U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2
Telefon: 221 977 290, 217
Fax: 224 962 857
E-mail: jaroslav.cermak@uhkt.cz

Místopředseda

prof. MUDr. Mayer Jiří, CSc.
Pracoviště: Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno, Jihlavská 20, 625 00, Brno
Telefon: 532 233 642
Fax: 532 233 603
E-mail: jmayer@fnbrno.cz, jmayer@med.muni.cz
GSM: 602 726 487

Vědecký sekretář

prof. MUDr. Starý Jan, DrSc.
Pracoviště: Klinika dětské hematologie a onkologie - FN v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Telefon: 22443 6400, 6401
Fax: 22443 6420
E-mail: jan.stary@lfmotol.cuni.cz

Pokladník

Pavlíková Zdeňka
Pracoviště: IV. interní hematologická klinika - laboratoř FN HK, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Telefon: 495 832 276
Fax: 495 832 068
E-mail: zdenka.pavlikova@fnhk.cz

Členové:

prof. MUDr. Indrák Karel, DrSc.
Pracoviště: Hemato-onkologická klinika - FN Olomouc, I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Telefon: 58 585-3290
Fax: 585 428 102
E-mail: karel.indrak@fnol.cz

prof. MUDr. Trněný Marek, CSc.
Pracoviště: I.interní klinika - klinika hematologie VFN a 1. LF UK, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon: 224 962 527
Fax: 224 963 556
E-mail: trneny@cesnet.cz, marek.trneny@vfn.cz

prof. MUDr. Doubek Michael, Ph.D.
Pracoviště: Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Telefon: 532 233 562, 514
Fax: 532 233 603
E-mail: mdoubek@fnbrno.cz

MUDr. Jindra Pavel, Ph.D.
Pracoviště: FN Plzeň, Hematologicko-onkologické oddělení, Alej Svobody 80, 304 60, Plzeň
Telefon: 377 103 727
Fax: 377 103 719
E-mail: jindra@fnplzen.cz
GSM: 606 311 884

Bc. Bystřická Eva
Pracoviště: Hematologicko-onkologické odd. - FN Plzeň, Alej Svobody 80, 304 16 Plzeň
Telefon: 377 103 722
Fax: 377 259 072
E-mail: bystricka@fnplzen.cz

doc. MUDr. Žák Pavel, Ph.D.
Pracoviště: IV. Interní hematologická klinika FN HK, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Telefon: 495 832 686
Fax: 495 832 011
E-mail: pavel.zak@fnhk.cz

prof. RNDr. Pospíšilová Šárka, Ph.D.
Pracoviště: Centrum molekulární biologie a genové terapie IHOK - FN Brno, Černopolní 9, 625 00 Brno
Telefon: 532 234 622
Fax: 532 234 623
E-mail: sarka.pospisilova@fnbrno.cz

Revizní komise

Předseda

doc. MUDr. Kozák Tomáš, Ph.D., MBA
Pracoviště: Interní hematologiká klinika FNKV, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
Telefon: 267 162 292
Fax: 267 163 058
E-mail: kozak@fnkv.cz

Členové:

doc.MUDr. Faber Edgar, CSc.
Pracoviště: Hemato-onkologická kl. - FN a LF UP, I.P.Pavlova 6, 775 20, Olomouc
Telefon: 588 442 877
Fax: 585 428 102
E-mail: faber@fnol.cz

doc.MUDr. Ráčil Zdeněk, Ph.D.
Pracoviště: Interní hematologická a onkologická klinika LFMU a FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Telefon: 532 233 642
Fax: 532 233 603
E-mail: zracil@fnbrno.cz

Výbory sekcí ČHS ČLS JEP

Výbory jednotlivých sekcí jsou uvedeny na jejich samostatných stránkách.