Členské příspěvky v roce 2015

Stanovení výše členských příspěvků se řídí Směrnicí představenstva ČLS JEP o členských příspěvcích a rozhodnutím výboru České hematologické společnosti.

Příspěvek člena člena ČHS ČSL JEP se skládá ze dvou částí:

  1. Základní členský příspěvek České lékařské společnosti JEP ... 300,- Kč
  2. Členský příspěvěk České hematologické společnosti ČLS JEP:
    • Lékaři ... 300,- Kč
    • Ostatní VŠ ... 300,- Kč
    • SZP a ostatní ... 200,- Kč

V souladu se Směrnicí představenstva ČLS JEP o členských příspěvcích lze ve vyjmenovaných případech (mateřská nebo rodičovská dovolená, dlouhodobá pracovní neschopnost, invalidní důchod) zažádat písemně na Členské evidenci ČLS JEP o snížení členského příspěvku ČLS JEP. Formulář se žádostí je k vyplnění zde.

Snížený členský příspěvek činí 150,- Kč a skládá se z:

  1. ČLS ... 100,- Kč
  2. ČHS ... 50,- Kč

Pokud člen dosáhne věku 62 (muž) nebo 60 (žena) let, je mu dle rozhodnutí výboru ČHS automaticky snížen členský příspěvek ČHS na 50,- Kč. Příspěvek ČLS JEP zůstává nezměněn.