Doporučení laboratorní sekce ČHS

Obecná doporučení pro hematologickou laboratoř

Stanovisko ČHS ČLS JEP k uvolňování výsledků z hematologické laboratoře

Platnost od: 20.2.2019
S přechodným obdobím do: 31.5.2019

Nepodkročitelná minima odbornosti 818

Platnost od: 20.2.2019
S přechodným obdobím do: 31.5.2019

Kritické hodnoty základních hematologických vyšetření

Platnost od: 1.5.2018

Doporučení pro akreditace jednotlivých vyšetření z odbornosti 818

Platnost od: 1.10.2017

Zavedení nového přístroje v hematologické laboratoři

Platnost od: 15.5.2017

Pořadí zkumavek při odběru krve

Platnost od: 1.5.2017

Doporučení ČHS ČSL JEP k externímu hodnocení kvality (EHK) v hematologické laboratoři

Platnost od: 1.9.2016
S přechodným obdobím do: 1.12.2016

Doba odezvy (TAT) od převzetí biologického materiálu do vydání výsledku

Platnost od: 1.10.2015

Stanovení odhadu nejistoty v hematologické laboratoři

Platnost od: 23.2.2015

Stanovisko ČHS ČLS JEP k auditním a akreditačním činnostem - posuzovatel odbornosti 818

Platnost od: 30.4.2013

Stabilita a transport primárních vzorků biologického materiálu do hematologické laboratoře

Platnost od: 1.9.2012