Doporučení laboratorní sekce ČHS

Obecná doporučení pro hematologickou laboratoř

NEW Doporučení ČHS ČSL JEP k externímu hodnocení kvality (EHK) v hematologické laboratoři

Platnost od: 17.6.2020
S přechodným obdobím do: 17.9.2020

NEW Doba odezvy (TAT) od převzetí biologického materiálu do vydání výsledku

Platnost od: 17.6.2020
S přechodným obdobím do: 17.9.2020

NEW Stanovení odhadu nejistoty v hematologické laboratoři

Platnost od: 17.6.2020
S přechodným obdobím do: 17.9.2020

Doporučení pro správné zavedení a používání POCT přístrojů měřící hematologické parametry

Platnost od: 20.3.2020

Stabilita a transport primárních vzorků biologického materiálu do hematologické laboratoře

Platnost od: 11.12.2019
S přechodným obdobím do: 11.3.2020

Stanovisko ČHS ČLS JEP k auditním a akreditačním činnostem - posuzovatel odbornosti 818

Platnost od: 11.12.2019
S přechodným obdobím do: 11.3.2020

Stanovisko ČHS ČLS JEP k uvolňování výsledků z hematologické laboratoře

Platnost od: 20.2.2019
S přechodným obdobím do: 31.5.2019

Nepodkročitelná minima odbornosti 818

Platnost od: 20.2.2019
S přechodným obdobím do: 31.5.2019

Kritické hodnoty základních hematologických vyšetření

Platnost od: 1.5.2018

Doporučení pro akreditace jednotlivých vyšetření z odbornosti 818

Platnost od: 1.10.2017

Zavedení nového přístroje v hematologické laboratoři

Platnost od: 15.5.2017

Pořadí zkumavek při odběru krve

Platnost od: 1.5.2017