Archiv doporučení
Laboratorní sekce ČHS

Archiv doporučení Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP - 2018

Doporučení ČHS ČLS JEP Hodnocení nátěru aspirátu kostní dřeně

Verze: 1
Platnost od: 1.2.2016
Archivováno: 26.2.2018

Doporučení ČHS ČLS JEP Referenční meze myelogramu dospělých

Verze: 1
Platnost od: 1.11.2017
Archivováno: 26.2.2018

Stanovisko ČHS ČLS JEP k tzv. kritickým hodnotám

Verze: 2
Platnost od: 30.4.2013
Archivováno: 26.2.2018

Stanovisko ČHS ČLS JEP k uvolňování výsledků z hematologické laboratoře

Verze: 4
Platnost od: 15.5.2017
Archivováno: 26.2.2018