Archiv aktualit - 2021

26.3.2021

V seznamu akcí doporučených ČHS bylo zveřejněno II. oznámení u akce II. český hematologický a transfuziologický sjezd, který se bude konat 12.-15.9.2021 v Olomouci.

16.3.2021

Byl zveřejněn zápis ze schůze Výboru České hematologické splečnosti, která se konala online 22.2.2021.

Na stránce s doporučenými sjezdy byla doplněna První informace k semináři Novinky v hematologii, který se koná 23.4.2021.

8.3.2021

XI. Celostatní výroční setkání Czech MDS Group bylo přesunuto na nový termín 5.-6.11.2021.

24.2.2021

Byl zveřejněn zápis ze schůze Laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP ze dne 4.12.2020.

15.2.2021

Výbor ČHS vyhlašuje soutěž o cenu České hematologické společnosti za nejlepší původní vědeckou práci a/nebo monografii publikovanou v celém rozsahu v roce 2020 v České republice nebo v zahraničí (včetně prací publikovaných online). Více informací naleznete zde.

27.1.2021

V seznamu akcí doporučených ČHS byla aktualizována hlavní témata u Novinek v hematologii (23.4.) a XVI. Brněnských hematologických dní (10.11.).

Do seznamu akcí doporučených ČHS byly doplněny akce XX. Konference na téma monoklonálních gamapatií, Novinky v léčbě lymfoproliferací a Regionální hematologický seminář východočeského a libereckého regionu.

Byl zveřejněn zápis z videokonference Pracovní skupiny dětské hematologie ČR ze dne 19.1.2021.

22.1.2021

Do seznamu akcí doporučených ČHS byly doplněny XXVII. Pařízkovy dny, které se budou konat online v termínu 15. - 18. 3. 2021.

20.1.2021

Na stránce Newsletter ČHS bylo zveřejněno nové číslo 04/2020.

12.1.2021

Na stránce s informacemi ohledně onemocnění COVID-19 bylo zveřejněno doporučení EHA k očkování pacientů s hematoonkologickým onemocněním.