Archiv aktualit

Archiv aktualit - 2020

3.4.2020

The CzEch Leukemia Study Group for life (CELL) vydal doporučení Léčba ALL dospělých během pandemie COVID-19.

Výbor České skupiny pro chronickou lymfocytární leukémii vydal vyjádření k situaci související se šířením koronavirového onemocnění COVID-19.

31.3.2020

Vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci v České republice, ostatních státech Evropské unie a světa spojené s šířením koronaviru SARS-CoV-2 a s přihlédnutím k poměrně velmi nejisté predikci vývoje této pandemie se organizační a vědecký výbor XXXIV. Olomouckých hematologických dnů 2020 rozhodl letošní kongres zrušit. Více informací se dozvíte zde.

12.3.2020

Do seznamu akcí doporučených ČHS byly doplněny Nové postupy v léčbě lymfoproliferací, které se budou konat 14.10.2020 v Hradci Králové.

11.3.2020

Do seznamu akcí doporučených ČHS byly doplněny XIX. Česko-slovenská konference laboratorní hematologie a XIX. Pracovní konference na téma monoklonálních gamapatií, které se budou konat 10.-11. 9. 2020 v Hradci Králové.

27.2.2020

Na stránce Newsletter ČHS bylo zveřejněno nové číslo 01/2020.

20.2.2020

Do seznamu akcí doporučených ČHS byl doplněn 12. hematologický den, který se bude konat 18. 9. 2020 v Plzni.

Na stránce s informacemi jiných společností byla zveřejněna informace o konání kurzu Morfologie periferní krve pro zdravotní laboranty (bez specializace).

17.2.2020

Výbor ČHS vyhlašuje soutěž o cenu České hematologické společnosti za nejlepší původní vědeckou práci a/nebo monografii publikovanou v celém rozsahu v roce 2019 v České republice nebo v zahraničí (včetně prací publikovaných online). Více informací naleznete zde.

26.1.2020

Seznam akcí doporučených ČHS byl doplněn o akce, které proběhnou v roce 2020.

Byly aktualizovány stránky Čestná členství a Ocenění a významné pocty členů ČHS.

22.1.2020

Byl zveřejněn zápis z morfologického semináře a schůzky výboru Pracovní skupiny dětské hematologie ČR ze dne 14.1.2020 v Praze.

Byly vytvořeny stránky Transplantační sekce, kde byl zveřejněn její statut, zápis z jednání 10.10.2019 a další informace.