Archiv aktualit

Archiv aktualit - 2019

18.4.2019

Na stránce Doporučení a stanoviska ČHS ČLS JEP pro klinickou část bylo aktualizováno Doporučení České skupiny pro chronickou lymocytární leukémii pro diagnostiku a léčbu chronické lymfocytární leukémie (CLL).

7.3.2019

Byl zveřejněn zápis ze schůze výboru ČHS ČLS JEP ze dne 18.2.2019.

21.2.2019

Na stránkách Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP byl aktualizován Seznam sdílených výkonů.

20.2.2019

Proběhla aktualizace obecných doporučení Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP. Aktualiovány byly dokumenty Nepodkročitelná minima odbornosti 818 a Stanovisko ČHS ČLS JEP k uvolňování výsledků z hematologické laboratoře.

12.2.2019

Na stránce se seznamem akcí doporučených ČHS ČLS JEP byl upraven termín a místo konání u Jarního hematologického dne regionu Jižní Morava a kraje Vysočina.

5.2.2019

Na stránce s informacemi jiných společností byla zveřejněna pozvánka na 2. kazuistický sjezd paliativní medicíny, který se koná 5.4.2019 v Praze.

24.1.2019

Na stránku s informacemi jiných společností byla přidána pozvánka na XI. mezinárodní konferenci „Bioimplantologie 2019“.

23.1.2019

Byl aktualizován statut Leukemické sekce České hematologické společnosti ČLS JEP.

Byl zveřejněn zápis ze schůze Leukemické sekce České hematologické společnosti ČLS JEP a CELL konané v Praze dne 20.12.2018.

21.1.2019

Byl zveřejněn zápis z morfologického semináře a schůzky výboru Pracovní skupiny dětské hematologie ČR ze dne 15.1.2019 v Praze.